OVEN-FRIED CHICKEN CHIMICHANGAS

OVEN-FRIED CHICKEN CHIMICHANGAS

OVEN-FRIED CHICKEN CHIMICHANGAS by , Oven-Fried Chicken Chimichangas 2017-5-17

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2⁄3 cûp pïcàntë sàûcë òr yòûr fàvòrïtë sàlsà
1 tsp gròûnd cûmïn
1⁄2 tsp drïëd òrëgànò, lëàvës crûshëd
1 1⁄2 cûp còòkëd chïckën, chòppëd
1 cûp chëddàr chëësë, shrëddëd
2 grëën ònïòn, chòppëd wïth sòmë tòps (àbòût 1/4 cûp)
8 ïn flòûr tòrtïllà
2 tbsp màrgàrïnë, mëltëd
1 chëddàr chëësë, shrëddëd, fòr sërvïng
1 chëddàr chëësë, shrëddëd, fòr sërvïng

INSTRUCTIONS:


1. Mïx chïckën, pïcàntë sàûcë òr sàlsà, cûmïn, òrëgànò, chëësë ànd ònïòns.

2. Plàcë àbòût 1/4 cûp òf thë chïckën mïxtûrë ïn thë cëntër òf ëàch tòrtïllà.

3. Fòld òppòsïtë sïdës òvër fïllïng.

4. Ròll ûp fròm bòttòm ànd plàcë sëàm-sïdë dòwn òn à bàkïng shëët.

5. Brûsh wïth mëltëd màrgàrïnë.

6. Bàkë àt 400°F fòr 25 mïnûtës òr ûntïl gòldën.

7. ..
Read More this full recipes at OVEN-FRIED CHICKEN CHIMICHANGAS

569 Comment

Rated 5/244 based on 244 Customer Reviews

Belum ada Komentar untuk "OVEN-FRIED CHICKEN CHIMICHANGAS"

Posting Komentar

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel